Dječji vrtić “ Anđeo čuvar “ - Brela 
S
v. Jurja 1B
21322 Brela
Tel: 021-266-196

PRIJAVNICA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ - za nove polaznike

 

Pravo na upis u DV “Anđeo čuvar”  imaju:
1. Djeca koja do 31.08. tekuće godine navršavaju 3 godine života
2. Korisnici koji uredno podmiruju obveze prema ustanovi

 Uz prijavnicu prilažem: 

  • Rodni list (preslik)
  • Domovnicu (preslik)
  • Preslik iskaznice imunizacije (podaci o cijepljenosti – karton)
  • Liječničko uvjerenje (dostaviti do 30. lipnja 2022.)
  • Preslik osobne iskaznice oba roditelja
  • Potvrdu o zaposlenosti roditelja
  • Ostale dokumente kojima dokazuje prednost pri upisu                                                                                   

 

Koji program želite za svoje dijete
Podaci o djetetu
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB dostaviti do 30. lipnja 2022.
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Ime prezime i godina rođenja Vaše ostale djece
RbrIme i prezimeGodina rođenja
1
2
3
4
5
Podaci o roditeljima (starateljima) - Majka
(Obavezna ovjera poslodavca)
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Podaci o roditeljima (starateljima) - Otac
(Obavezna ovjera poslodavca)
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Ako je Vaš odgovor potvrdan potrebno je priložiti rješenje Centra za socijalnu skrb
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB
Ako je Vaš odgovor potvrdan potrebno je priložiti potvrdu
Podržani formati datoteka .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc i .docx maksimalne veličine 2MB

 IZJAVA: 

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom i slanjem ove prijavnice potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni, te ovlašćujem DV da iste ima parvo provjeravati,obrađivati,čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( nn 42/18 ) I Općom uredbom o zaštiti podataka ( GDPR ), te drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u DV.